สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ปริมาณสองเท่า: สองวิธีในการเพิ่มความสามารถในการปลูกถ่ายไต

ปริมาณสองเท่า: สองวิธีในการเพิ่มความสามารถในการปลูกถ่ายไต

ด้วยการทดสอบความสามารถในการฟอกเลือดของไตที่ได้รับการปลูกถ่ายจากผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากนั้นจึงคัดไตที่เสื่อมสภาพออก นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุอวัยวะที่มีแนวโน้มจะคงอยู่ในโฮสต์ใหม่ได้ เพื่อเพิ่มอัตราต่อรองของผู้รับ นักวิจัยได้ทำการปลูกถ่ายไตเก่าเป็นคู่ๆมาตรการดังกล่าวสามารถเพิ่มจำนวนไตให้กับผู้ป่วยได้ ผู้เขียนร่วม Giuseppe Remuzzi ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตจากสถาบัน Mario Negri เพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยาในเมืองแบร์กาโม ประเทศอิตาลี...

Continue reading...